ماه گرفتگی کلی 25 و 26 خردادماه 1390

 

 

این ماه گرفتگی کامل ساروس 130در جنوب امریکا، اروپا، افریقا،آسیا و استرالیا قابل مشاهده است. 
سراسر کشور پهناور ایران شاهد این خسوف یا ماه گرفتگی کلی می باشند و از قضا بهترین شرایط رصد این گرفت ماه نصف النهار مرکزی ایران می باشد. 
این ماه گرفتگی سی و چهارمین گرفت از 72 گرفت این ساروس است. 

گرفت امسال:(فردا و پس فردا)

آغاز ماه گرفتگی نیمسایه‌ای 21:54:37 - 25 خرداد 1390

آغاز ماه گرفتگی جزئی 22:52:57 - 25 خرداد 1390
آغاز ماه گرفتگی کلی 23:52:29 - 25 خرداد 1390
وسط ماه گرفتگی 00:43:44 - 26 خرداد 1390
پایان ماه گرفتگی کلی 01:32:42 26 خرداد 1390
پایان ماه گرفتگی جزئی 02:32:14 - 26 خرداد 1390
پایان ماه گرفتگی نیمسایه‌ای 03:30:41 - 26 خرداد 1390

 

/ 0 نظر / 29 بازدید