گالیله کاشف نپتون بوده است

 یادداشتهای یافته شده در دفتر شخصی گالیله شواهد پنهانی را در خود دارد که می تواند ثابت کند گالیله در سال 1613 موفق به کشف نپتون شده است. به بیانی دیگر گالیله در حدود 234 سال قبل از تاریخی که اکنون به عنوان تاریخ کشف نپتون به ثبت رسیده است موفق به کشف این سیاره شده است.

دیوید جامیسون رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه ملبورن در حال بررسی دفتر یادداشتهای گالیله متعلق به 400 سال پیش است. وی معتقد است در میان نشانه ها و علائم موجود در این دفتر می توان نشانه های کشف سیاره ای را مشاهده کرد که امروز به عنوان سیاره نپتون شناسایی می شود.

 در صورت درست بودن این نظریه نپتون اولین سیاره ای خواهد بود که از زمان قدیم توسط انسان شناسایی شده است. گالیله در سالهای 1612 و 1613 قمرهای سیاره مشتری را رصد کرده و مشاهدات خود را درون دفتر خود ثبت کرده بود. وی همچنین طی شبهای متوالی موقعیت ستاره های نزدیک به زمین را به شیوه ای به ثبت رسانده است که امروزه نمی توان آنها را در هیچ نقشه نجومی به دست آورد.

به گفته جامیسون، از سالهای پیش مشخص بود که یکی از این ستاره ها که توسط گالیله مورد مطالعه قرار گرفته است، سیاره نپتون کنونی است. شبیه سازی های رایانه ای دقت رصدهای گالیله را به خوبی نمایان ساخته و نشان می دهد نپتون همان ستاره کم فروغی است که در محدوده مطالعات گالیله قرار داشته است.

اما سیاره جرمی متفاوت از ستاره است زیرا سیاره ها در مدار خورشید در حرکتند و حرکت آنها متناسب با حرکت ستاره ها است. نکته شگفت انگیز و بحث برانگیر یادداشتهای گالیله نیز در این موضوع است که وی در تاریخ 28 ژانویه 1613 در دفتر خود یاداشت کرده ستاره ای که اکنون به نام سیاره نپتون شناسایی می شود حرکتی مرتبط با ستاره همسایه اش دارد. نکته مبهم این نوشته ها نقطه سیاهرنگی بی نام و نشانی است که وی در 6 ژانویه 1613 در سمت راست نپتون قرار داده است.

جامیسون معتقد است این نقطه سیاه رنگ به این دلیل در کنار نپتون قرار گرفته است که گالیله مکان قبلی این سیاره را در کنار مشتری علامت گذاری کرده است اما به خاطر شکل ستاره مانند توجه چندانی به آن نداشته است. در صورتی که نقطه سیاه 6 ژانویه در تاریخ 28 ژانویه به ثبت رسیده باشد به اعتقاد جامیسون این به آن معنی خواهد بود که گالیله خود را کاشف یک سیاره جدید می دانسته است.

بر اساس گزارش زی نیوز، چنین تحلیلی از نوشته های گالیله و تعیین زمان بندی نوشته ها با کمک متخصصان دانشگاه فلورانس که در گذشته جوهر این نوشته ها را مورد بررسی قرار داده بودند، انجام خواهد گرفت. تعیین زمان ثبت نقطه سیاه که در ماه اکتبر انجام خواهد گرفت می تواند نظریه کشف سیاره نپتون توسط گالیله را اثبات یا رد کند.

منبع:جتم جم آنلاین

/ 0 نظر / 42 بازدید