شجره نامه نجومی ایران تدوین شد

 

فاطمه سعیدی پور از ارائه دو پروژه در سال جهانی نجوم به رصدخانه ملی خبر داد و گفت: یکی از پروژه های ارائه شده تدوین شجره نامه نجومی ایران است.

 سعیدی پور این شجره نامه را سند نجومی ایرانیان دانست.

سعیدی پور برگزاری سالروزهای منجمان کشور را از دیگر پروژه های ارائه شده ذکر کرد و ادامه داد: طبق این پروژه، برنامه ای به مناسبت سالروز منجمان قدیمی و معاصر برگزار خواهد شد و بر اساس شاخه کاری آنها و اقداماتی که انجام داده اند، روز تولد آنها را به نام یکی از فعالیتهای نجومی نامگذاری می کنیم.

سعیدی پور اضافه کرد: به عنوان نمونه روز تولد ابوریحان بیرونی را که بر روی گاهشماری فعالیتهای زیادی انجام داده به این نام نامگذاری می شود.

دبیر انجمن سپهر کاشان با تاکید بر اینکه این پیشنهادات مورد پذیرش رصدخانه ملی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: قرار شد تا هر دو پروژه به انجمن نجوم ایران ارائه تا برای اجرا برنامه ریزی شود.

منبع:مهر

/ 0 نظر / 31 بازدید