اوج بارش شهاب جباری آغاز شد

بارش شهابی جباری یکی از بارشهای شهابی سالانه و کانون بارش آن در صورت فلکی جبار است. این بارش هر سال از اواخر مهرماه آغاز می شود و تا حدود 16 آبان فعال است.

این بارش در سال جاری از روز 29 مهرماه آغاز شد و این شبها به اوج بارش خود نزدیک شده و فرصت مناسبی برای رصد این پدیده نجومی است. برای رصد این بارش بعد از نیمه شب به سمت شرق آسمان را نگاه کنید.

منشا بارش دنباله دار "هالی" است و تعداد شهاب در زمان اوج بارش 20 شهاب در هر ساعت و سرعت برخورد با جو زمین 66 کیلومتر بر ثانیه خواهد بود.

زمانی که یک دنباله دار از جایی عبور می کند ذرات بخارشده سطحی آن از آن جدا شده و در مسیر عبور آن در فضا باقی می مانند بارش شهابی زمانی رخ می دهد که زمین از میان غبارها و ذرات باقی مانده از عبور دنباله دارها می گذرد. این غبارها و ذرات هنگام ورود به جو زمین به دلیل سرعت زیاد می سوزند و از خود ردی به جا می گذارند.

هرچه زمین به توده شهابی نزدیکتر باشد و یا اینکه به تازگی دنباله دار از آن مکان عبور کرده باشد شدت بارش شهابی شدیدتر خواهد بود و ما می توانیم شهابهای بیشتر و پرنورتری را مشاهده کنیم.

منبع:مهر

/ 0 نظر / 27 بازدید