ملاقات زهره و عطارد در 18 اردیبهشت

در ساعت 6 صبح روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه جاری پدیده مقارنه سیاره زهره و عطارد رخ خواهد داد در این پدیده سیاره زهره به نزدیکترین فاصله خود با سیاره عطارد می رسد.

در این پدیده زاویه جدایی سیاره زهره با عطارد 15 درجه است و عطارد در بیشترین حد کشیدگی غربی قرار دارد.

قدر (درخشندگی) سیاره زهره در روز 18 اردیبهشت ماه منفی 4 و قدر عطارد 5/0 خواهد بود. 

منبع:مهر

/ 0 نظر / 26 بازدید