معمای تیتان حل می‌شود

این جرم آسمانی بزرگ و مملو از ابرهای فضایی طی 5 سال گذشته برای گروه‌های مختلفی از دانشمندان به معمایی گیج‌کننده تبدیل شده و البته طی این مدت بارها از سوی فضاپیمای کاسینی نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

در این مدت این فضاپیما 60 بار حرکت نزدیک به سطح قمر تیتان را به ثبت رسانده که در یکی از تازه‌ترین این مأموریت‌ها مشخص شده اتمسفر آن غنی از ترکیبات ارزشمندی نظیر پروپان است.

دانشمندانی در دانشگاه مریلند آمریکا با بررسی داده‌های به دست آمده از فضاپیمای کاسینی به این نتیجه رسیده‌اند که با استفاده از پروپان موجود در اتسمفر تیتان می‌توان اکتشافات فضایی و فناوری‌های مرتبط با طراحی و ساخت سیستم‌های حمل و نقل فضایی را متحول کرد.

دانشمندان برآورد می‌کنند حدود 700 میلیون بشکه پروپان در تیتان وجود داشته باشد که این میزان برای پرکردن کپسول‌های 10 کیلوگرمی گاز مایع پروپان کفایت می‌کند.

در حال حاضر از این کپسول‌ها در صنایع و عرصه‌های بسیار متنوعی استفاده می‌شود؛ البته گرچه دانشمندان این میزان پروپان را قابل توجه می‌دانند، اما برآورد شده است این میزان تنها پاسخگوی مصرف 18 ماه مردم سراسر آمریکا خواهد بود.

از سوی دیگر و از آنجاکه پروپان مولکولی پیچیده دارد، دانشمندان در نظر دارند بررسی‌های بیشتری در این زمینه و منبع تازه کشف شده آن داشته باشند.

منبع:www.jamejamonline.ir

/ 0 نظر / 28 بازدید