آندرومدا در نور فرابنفش

این چشم انداز خیره کننده نشان دهنده واضح ترین تصویری است که تا کنون از کهکشان آندرومدا (M31) در طول موج های فرابنفش تهیه شده. تصویر نامبرده که توسط سفینه فضایی سویفت ناسا ثبت شده، در واقع 330 قطعه عکس موزائیکی جداگانه است که محدوده وسیعی به قطر 200 هزار سال نوری را احتوا میکند. این تصویر حدود 20 هزار منبع را نشان میدهد که توسط ستاره های جوان و داغ و خوشه های ستاره های چگال پر شده و نور پر انرژی فرابنفش را با قوت تمام از خود پخش میکنند. درست است که کهکشان آندرومدا نزدیکترین کهکشان مارپیچی به کهکشان راه شیری است که حدود 2.5 میلیون سال نوری فاصله دارد. بخاطر مقایسه این جهان زیبای جزیره در نور مرئی و فرابنفش موس خود را روی تصویر قرار دهید

منبع:آسمان کابل

/ 0 نظر / 30 بازدید