کارگاه ملی متغیر های گرفتی در اصفهان

اطلاعیه ثبت نام در کارگاه آموزشی متغیر های گرفتی اصفهان

کارگاه آموزشی متغیرهای گرفتی در اصفهان از طرف IOTA/ME و با همکاری انجمن جهانی نجوم (IAU)، سازمان فضایی ایران، مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان، مرکز نجوم آوااستار، شرکت همراز آسمان، و شرکت نادکو به صورت 2.5 روزه از 17 تا 19 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

سخنرانان کارگاه:
آقای پروفسور نعمت ا... ریاضی (عضو هیات علمی دانشگاه شیراز)
آقای دکتر رضا پژوهش (عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند)
آقای دکتر محمد تقی میرترابی (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)
آقای دکتر محمد رضا نوروزی (مشاور رصدخانه آموزشی زعفرانیه تهران)
آقای امیر حسن زاده (کارشناس ارشد اخترفیزیک)
آقای آتیلا پرو (کارشناس ارشد اخترفیزیک)
آقای Gary Billings (کانادا و از AAVSO) - ویدئو کنفرانس

دبیر اجرایی کارگاه: آقای سید رضا منجمی

عناوین سخنرانی ها:
1. ستارگان متغیر، دوتایی ها، انواع و اهمیت آنها – پروفسور نعمت ا... ریاضی
2. متغیرهای گرفتی، و انواع آنها از نظر منحنی های نوری و مورفولوژی (1) – امیر حسن زاده
3. متغیرهای گرفتی، و انواع آنها از نظر منحنی های نوری و مورفولوژی (2) – امیر حسن زاده
4. مشخصه های فیزیکی متغیرهای گرفتی – آتیلا پرو
5. متغیرهای گرفتی و دیتاها - جری بلینگ 
6. چگونه متغیر گرفتی مناسب را انتخاب و کار کنیم؟ - آتیلا پرو
7. عکسبرداری از ستارگان – دکتر محمد رضا نوروزی
8. سهم دانشمندان معاصر در تحقیقات متغیرهای گرفتی – دکتر نعمت ا... ریاضی
9. نورسنجی و ابزارهای نورسنجی – دکتر محمد تقی میرترابی – تئوری و کارگاه عملی
10. روش های تحلیل منحنی نوری (1) – دکتر رضا پژوهش
11. روش های تحلیل منحنی نوری (2) – دکتر رضا پژوهش
12. آشنایی با نرم افزارها – دکتر رضا پژوهش
13. نمودارهای O-C و تحلیل آنها – امیر حسن زاده
14. فرآیند فعالیت برروی یک متغیر نمونه – امیر حسن زاده
15. گذر زهره – دکتر محمد رضا نوروزی
16. اختفای سیارکی مهم در نوروز 91 - آریا صبوری

منبع :IOTA

+زمان ثبت نام جهت شرکت 25 بهمن تا 5 اسفند بوده که متاسفانه با وجود علاقه ی شدید به شرکت در این مراسم با توجه به دغدغه های روزانه موفق به ثبت نام نشدمناراحت

/ 0 نظر / 99 بازدید