جمعه ، حلقه های زحل ناپدید می شوند !

روز جمعه ، 13 شهریور حرکت مداری زمین نسبت به حلقه های زحل به گونه ای خواهد بود که از نگاه ساکنان زمین  ، حلقه ها ناپدید خواهند شد.معمولا این گذر که تنها هر 15 سال یکبار اتفاق می افتد بهترین فرصت برای رصد اقمار زحل می باشد.اما امسال ، مشاهده این پدیده  تقریبا غیر ممکن است ، زیرا زحل بسیار به خورشید نزدیک است و تنها 11 درجه با آن فاصله دارد.بنابراین متاسفانه ما چیز زیادی نمیتوانیم ببینیم.با این وجود یک اخترشناس آماتور با نام آلن فریدمن نمایی اجمالی از این رخداد شگفت انگیز را به ما نشان داده است.او یک انیمیشن از چگونگی تغییر زاویه ی حلقه های زحل در طول 6 سال گذشته تهیه کرده است

منبع:http://www.parssky.com

/ 0 نظر / 23 بازدید